Środa, 26 Czerwiec 2019
Lodowe źródło

napełniane jest rozdrobnionym lodem przez maszynę wytwarzającą lód. Lód wyrzucany jest z rury ze stali szlachetnej, albo z uformowanego ręcznie elementu ceramicznego, jak np. głowa niedźwiedzia polarnego. Cieszy się coraz większym wzięciem do chłodzenia po pobycie w saunie. Lodowe źródło nierzadko umieszczane jest w grocie polodowcowej albo w iglo.